Open met pilot 10 april

De Grote Kerk van Breda

4.5/ 5

De Pilots ‘Testen voor toegang’ starten in de monumentensector! Lees verder

De Pilots ‘Testen voor toegang’ starten in de monumentensector! De Grote Kerk Breda opent op 10 en 11 april 2021 voor publiek als de eerste Testlocatie in Breda. Tijdens deze pilot wordt ervaring opgedaan met de (snel)testinfrastructuur. De uitkomst is een belangrijk instrument om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is.

Kerkplein 2, 4801 BA Breda