Expositie: Hear me now

Nieuwe Veste

Aandacht voor geweld tegen vrouwen… Lees verder

Aandacht voor geweld tegen vrouwen

Van 26 november tot en met 10 december vraagt de internationale campagne Orange the World aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Tijdens deze campagneweken kunt u de expositie Hear me now in Nieuwe Veste gratis bezoeken.
Centraal staan hier 12 portretten van vrouwen die hun stem vonden en hun verhaal over seksueel geweld vertellen. Zij dragen op deze manier bij aan het doorbreken van het taboe. Tijd om te luisteren en het gesprek aan te gaan!
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Orange the World is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De internationale campagne start op 25 november (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) en eindigt op 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens). Breda maakt zich voor een gelijkwaardige samenleving. Het onderwerp gaat verder dan dezelfde rechten voor iedereen. Het raakt onderwerpen zoals veiligheid, weerbaarheid, financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
Het is ook mogelijk de expositie in groepsverband te bezoeken. Bij het plannen van een groepsbezoek vanaf 6 personen, graag contact opnemen met zontadebaroniebreda@gmail.com
Groepsbezoeken zijn mogelijk op * zaterdag 27 november * van woensdag 1 tot en met zaterdag 4 december * van woensdag 8 tot en met 10 december
Zie voor meer informatie www.breda.nl/orangetheworld en hear-me.nl/breda  

  • Waar: Nieuwe Veste
Molenstraat 6, 4811GS Breda